Johnnie Walker Johnnie Walker Johnnie Walker

Actievoorwaarden

“Win a hot air balloon ride with Johnnie Walker”

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de “Win a hot air balloon ride with Johnnie Walker” (hierna Actie genoemd). Door deelname aan de Actie accepteer je deze voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang in geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie met andere communicatie, inclusief reclame- of promotiemateriaal. Deelname- / aanmeldingsinstructies worden geacht deel uit te maken van de algemene voorwaarden en door deel te nemen worden alle deelnemers geacht te hebben ingestemd met en gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.

Promotor: Diageo, Molenwerf 12, 1014 BG Amsterdam, Nederland (stuur geen inzendingen naar dit adres).

Artikel 1 – Actie

1.1. De openingsdatum voor inzendingen is 23 juni 2021 om 09:00 uur (CEST). Aanvragen worden geaccepteerd tot 23 augustus 2021, 23:59 (CET).

1.2 In het geval dat de website uitvalt, worden de aanvragen beoordeeld op basis van de datum en tijd die Diageo heeft ontvangen.

1.3 Deelnemers aan de wedstrijd maken kans op een privé ballonvaart voor 3 personen in de regio Antwerpen

1.4 Om deel te nemen aan deze winactie dient aan de volgende voorwaarden voldaan te worden:

a. Deelnemers laten hun gegevens achter op de website www.johnniesballoonride.com;
b. Deelnemers zijn verplicht een fles Johnnie Walker Red/Black label aan te kopen en het aankoopbewijs hiervan te behouden;
c. De deelnemer heeft een woonadres in België of Nederland.

1.5 Uitgezonderd van deelname zijn werknemers van de promotor, hun families, agenten of iedereen die professioneel bij deze winactie betrokken is.

1.6 Aanvragen van agenten, derden, georganiseerde groepen of automatisch door de computer gegenereerde aanvragen worden niet geaccepteerd. Er worden geen onvolledige of beschadigde inzendingen geaccepteerd. Inzendingen worden alleen geaccepteerd als ze voldoen aan alle inschrijfinstructies.

1.7 Door deel te nemen aan deze actie, gaat u ermee akkoord ons te ontslaan en ons te vrijwaren van alle verwondingen, aansprakelijkheid, verliezen en schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit uw deelname aan deze actie (behalve dat niets onze aansprakelijkheid voor fraude beperkt, of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid).

1.8 De prijs is niet overdraagbaar en er wordt geen alternatief aangeboden.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1 De organisator zal de persoonlijke gegevens die door deelnemers worden verstrekt alleen gebruiken voor het uitvoeren van de actie en voor geen enkel ander doel, tenzij de organisator uw toestemming heeft verkregen. Persoonlijke gegevens die tijdens de actie worden verstrekt, kunnen echter worden doorgegeven aan de hieronder vermelde derde partijen, voor zover dit nodig is voor de uitvoering / levering / regeling van de actie. De persoonlijke gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld en in overeenstemming met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Het privacybeleid van de organisator is hier te vinden: https://johnniesballoonride.com/privacy-and-cookie-notice/.

2.2 Derden die persoonlijke gegevens kunnen ontvangen indien dit nodig is voor het uitvoeren van de actie zijn:

Keep it Quiet BVBA.

2.3 Derden die persoonsgegevens ontvangen, zijn gebonden aan en voldoen aan dezelfde gegevensbeschermingsnormen als Promotor.

Artikel 3 – Kennisgeving van de uitslag

3.1 De winnaars worden telefonisch en via mail gecontacteerd aan de hand van de achtergelaten gegevens op we website www.johnniesballoonride.com

3.2 Er worden 2 winnaars gekozen (1 voor Nederland en 1 voor België). De deelnemers worden verwittigd op 30 augustus 2021.

3.3 De prijs wordt belastingvrij aangeboden. De organisatoren van de wedstrijd zullen zorgdragen voor de aangifte van kansspelbelasting.

3.4 Namen van winnaars worden niet vrijgegeven of gecommuniceerd.

Artikel 4 – Algemene bepalingen

4.1 Over de uitslag van deze actie kan niet worden gecorrespondeerd.

4.2 Promotor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze Actie voortvloeiende handelingen.

4.3 Promotor behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie vervroegd te beëindigen in welke gevallen er geen aanspraak op enige (schade)vergoeding kan worden gemaakt.

4.4 Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond deze Actie kunnen per e-mail (info@keepitquiet.be) gesteld worden.

4.5 Deze algemene voorwaarden en alle problemen of geschillen die kunnen voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden (ongeacht of dergelijke geschillen of problemen contractueel of niet-contractueel van aard zijn, zoals vorderingen uit onrechtmatige daad, voor schending van de wet of regelgeving of anderszins) wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Deelnemers onderwerpen zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de Amsterdamse rechtbanken om dergelijke geschillen of kwesties te beslechten.